Amsterdamse grachtengids, 1978

Uitgeverij Het Spectrum, 1978
ISBN 9027459762
Tekeningen:Tim Killiam
Tekst: Hans Tulleners

Circa 3000 tekeningen geven een volledig beeld van de grachtengordel en zijn unieke verzameling (woon)huizen. Beknopte teksten geven informatie over de bouwperiode, geveldetails en andere wetenswaardigheden. Grachtenhuizen die speciale aandacht verdienen, worden uitvoeriger beschreven.
Meer informatie over Amsterdam en zijn grachtenhuizen wordt o.a. geboden door korte hoofdstukken over het Amsterdamse woonhuis en zijn diverse geveltypes, de groei van de stad, de bodemgesteldheid, de fundering vroeger en nu. Achterin het boek vindt men een geïllustreerde begrippenlijst en een plattegrond van de grachtengordel en omgeving.
De Amsterdamse grachtengids is niet alleen een onmisbaar handboek voor de liefhebber van Amsterdam, maar ook een handzaam boek, bestemd voor ieder die de Amsterdamse grachten wil ontdekken of beter leren kennen - thuis, wandelend of vanuit de rondvaartboot.