Amsterdamse regentenkamers binnen de Singelgracht, 2023

Uitgave Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed
Tekst: Hans Tulleners/Peter Quatfass

Regentenkamers zijn stijlkamers: ruimten waar het nagelvaste interieur en de roerende zaken als meubelen, tapijten en schilderijen een eenheid vormen. In een regentenkamer komen bestuurders bijeen om te vergaderen. Daarom hebben veel hofjes, gemeentelijke en kerkelijke instellingen een kamer voor de bestuurders: de regenten en regentessen.In zo’n historische binnenruimte ontbreekt nooit een tafel met antieke, bijpassende stoelen om te vergaderen en voor een jaarlijkse regentenmaaltijd. Een kast is er voor notulen, archief, servies, zilver en glaswerk. Soms is er ook een kist of kluis voor het geld. Aan de muur ontbreekt zelden een portret van de stichter/stichteres van het hofje. Meestal siert een wapenbord met de wapenschilden en namen van de regenten uit het verleden de wand. Een staand Amsterdams horloge of ten minste een klok geeft aan dat het tijd is de vergadering te beëindigen. In deze uitgave laten we 35 regentenkamers zien uit de 17e tot en met de 20ste eeuw en eindigen met een boardroom uit 2007.


U kunt het boek bestellen door het bedrag over te maken op bankrekening NL20 INGB 0675 5253 14 t.n.v. Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed onder vermelding van uw naam en adres (i.v.m verzending).

Het boek is ook verkrijgbaar in het winkelhoekhuis van Stadsherstel, Reguliersgracht 67. 

Het formaat is 17 x 24 cm, bevat 96 pagina’s met veel foto’s plus een beschrijving van 35 regentenkamers en een inleiding op het onderwerp. 

Met de aanschaf van het boek steunt u het werk van de stichting en zijn we in staat om nieuwe projecten te initiëren.