Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht, 2021

Uitgave Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed
Tekst: Hans Tulleners/Peter Quatfass


De hoofdverdieping van een 17e- of 18e-eeuws grachtenhuis met zijn stijlkamers was bedoeld om gasten te ontvangen en te imponeren. Deze stijlkamers of  ‘zondagse’ kamers komt een geïnteresseerde nu nog wel eens tegen in bijvoorbeeld Volendam en Staphorst. Ook die rijk ingerichte kamers worden vooral gebruikt voor bijzondere gelegenheden en om indruk te maken op gasten.
Er zijn betimmeringen, wandbespanningen, beschilderde behangsels, een monumentale schouw meestal met spiegel en schoorsteenstukje, een penantspiegel vaak met een nagelvast penanttafeltje en stucwerk als plafond met soms in het midden een plafondbeschildering op doek. 
De stijlkamers in deze uitgave laten een historische schoonheid zien met, over het algemeen, een complete historische binnenruimte, waar de tijd min of meer heeft stilgestaan. Dat de eigenaren/bewoners veel moeite doen om als een soort rentmeesters deze stijlkamers in stand te houden en met hedendaagse elementen aan te vullen, is prijzenswaardig. Ook een volgende generatie kan van deze pronkkamers blijven genieten. In deze uitgave wordt een groot aantal stijlkamers in beeld gebracht en kort beschreven. 

Formaat 17 x 24 cm
108 pagina’s met veel foto’s plus een beschrijving van 47 stijlkamers. 
Prijs € 19,50

Te bestellen door het bedrag over te maken op bankrekening 

NL20 INGB 0675 5253 14 t.n.v. Stichting Toon het Amsterdams Erfgoed 

onder vermelding van uw naam en adres (i.v.m verzending).