Home

Amsterdam-inside is het initiatief van stadsgids, journalist en monumentenkenner Hans Tulleners (1949). Al meer dan 39 jaar laat hij door middel van wandeling, fietstocht, cursus en lezing zien waarom de waterrijke binnenstad van Amsterdam met zijn grachten en met 8.863 antieke gebouwen en monumenten wel het grootste openluchtmuseum van West-Europa wordt genoemd. Hans Tulleners is ook schrijver van acht boeken en publicaties over Amsterdam. Al meer dan 13 jaar heeft hij een column in Stadsblad De Echo, getiteld 'Amsterdam omsingeld'. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.