Cursussen

De behoefte om wat dieper op de materie in te gaan hebben geleid tot een meer cursorisch aanbod, omdat Hans Tulleners vindt dat je nooit genoeg over je eigen stad kunt weten. De laatste jaren biedt hij in voor- en najaar één van onderstaande cursussen aan in wijkcentrum d'Oude Stadt. Een cursus bestaat naast lezingen ook uit een aantal wandelingen. De agenda vermeldt welke van de onderstaande cursussen worden aangeboden.

Verborgen Amsterdam: tuin- en koetshuizen, hofjes en historische winkels
Het meest toegankelijke deel van het grote monumentenbestand in Amsterdam zijn de voorgevels van de grachtenhuizen. Meer dan drie miljoen mensen maken dan ook jaarlijks een tocht met een rondvaartboot langs die gevelpracht. Toch zien zij maar een klein deel van de monumenten. Gedurende deze cursus – die bestaat uit vier lezingen en vier wandelingen - zullen we achter die gevels gaan kijken.
Tijdens de eerste bijeenkomst kijken we naar de keurtuinen achter die huizen en vooral naar de tuinhuizen. In oud-Amsterdam zijn nog ongeveer 150 historische tuinhuizen te vinden.
Op de tweede bijeenkomst kijken we naar een groep historische gebouwen waar weinig over bekend is: de koetshuizen. Deze bedrijfspanden met op de begane grond een mogelijkheid om paarden en koetsen te stallen hoorden vroeger altijd bij hoofdhuizen op de grachten. Van de ongeveer 300 koetshuizen in oud-Amsterdam zijn vele terug te vinden in drie straatjes: de Kerkstraat, de Reguliersdwarsstraat en de Langestraat.
De derde bijeenkomst staan de hofjes centraal. Vandaag de dag zijn er - na wat zoeken - nog 47 terug te vinden in Amsterdam.
Tijdens de vierde bijeenkomst zullen we oude winkels bekijken. Misschien zijn de winkelpanden wel de meest verbouwde monumenten van Amsterdam. Toch zijn er nog ongeveer 40 oude winkels aanwezig. Meestal zijn deze winkels met een belangrijk historisch interieur bewaard gebleven, omdat het bedrijf van vader op zoon overging.