Cursussen

De behoefte om wat dieper op de materie in te gaan hebben geleid tot een meer cursorisch aanbod, omdat Hans Tulleners vindt dat je nooit genoeg over je eigen stad kunt weten. De laatste jaren biedt hij in voor- en najaar één van onderstaande cursussen aan in wijkcentrum d'Oude Stadt. Een cursus bestaat naast lezingen ook uit een aantal wandelingen. De agenda vermeldt welke van de onderstaande cursussen worden aangeboden.

De vier hoofdgrachten
Misschien zijn de grachten wel het meest karakteristieke deel van de oude stad. Ongeveer 17 % van de oppervlakte binnen de Singelgracht bestaat uit water. Belangrijkste onderdeel van dit grachtenstelsel zijn de vier hoofdgrachten.
Singel, Heren-, Keizers- en Prinsengracht lopen parallel aan elkaar. Tussen die grachten liggen allerlei straten en dwarsgrachten. Op een kaart of vanuit de lucht lijkt de kern van de stad erg op een spinnenweb.
We zullen vier avonden wijden aan de vier hoofdgrachten en hun monumentale huizen en vooral hun interieurs. Tijdens de twee wandelingen zullen we elke keer ook één historisch huis van binnen bekijken.