Amsterdam omsingeld 539

Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 12 december 2012

Het zal de trouwe lezers - ze bestaan ook nog in het digitale tijdperk - niet zijn ontgaan dat de chroniqueur een liefhebber is van boeken en bibliotheken. Dikke boeken waar iets van kan worden opgestoken, vallen erg in de smaak. In die categorie past de zojuist verschenen publicatie van maar liefst 592 pagina’s, getiteld Amsterdam in cijfers 2012 - een uitgave van de Gemeente Amsterdam en het Bureau Onderzoek en Statistiek. In dit forse naslagwerk is heel wat over onze stad terug te vinden. Iets (terug)zoeken wordt lastiger, want een register met trefwoorden ontbreekt. Voorin staan gelukkig samenvattingen van de 19 hoofdstukken en aan het eind– het boek bevat zowaar twee leeslinten - zijn ook nog eens vijf bijlagen te vinden. Een paar interessante cijfers uit deze, allesbehalve bittere, pil.Op 1 januari 2012 telde Amsterdam 790.044 inwoners, waarvan er 84.541 in het centrum wonen (voor stadsdeel Centrum werkten 875 mensen op 31 augustus 2012). Ondanks een toename van bijna 9.500 inwoners is voor het eerst in drie jaar sprake van afname van de bevolkingsgroei. Vermoedelijk telt de stad ruim 865.000 inwoners in 2030. Begin 2012 telt Amsterdam 181 nationaliteiten, waarvan de helft autochtoon, 35% heeft een niet-westerse en 16% een westerse herkomst. Er werken 475.277 mensen in de stad. De Universiteit van Amsterdam telt 32.165, de Vrije Universiteit 24.992 en het hoger beroepsonderwijs 49.850 studenten.Onder het hoofdstuk ‘Cultuur en monumenten’ is terug te vinden dat het Van Goghmuseum de absolute koploper is van alle 29 genoemde – er zijn er meer dan 50 - musea. Het Van Gogh trok 1,6 miljoen bezoekers in 2011, een stijging van 12%. Het Anne Frankhuis ontving 1,1 miljoen bezoekers, stijging 5%. De tijdelijke locatie van het Rijksmuseum werd bezocht door ruim 1 miljoen bezoekers, een stijging van 13%. Aardig te weten dat in 2011 het aantal aangekomen en vertrokken passagiers van Amsterdam Airport Schiphol 49.681.000 was en Amsterdam 5,3 miljoen hotelgasten trok. Is er in de overvolle stad iets dat niet ‘booming’ is?Monumenten – het zijn er 8.992 – komen er wat bekaaid van af. Er wordt nauwelijks een halve pagina aan gewijd. Niets over het Bureau Monumenten & Archeologie of het aantal uitgevoerde restauraties. Maar het geheel bevat wel talloze grafieken en kleurenfoto’s, kost €30 en is o.a. verkrijgbaar bij het Bureau Onderzoek en Statistiek - gehuisvest in de Bank van Lening - Oudezijds Voorburgwal 300. Vooruit, nog één opmerkelijk getal: er werken 468 huisartsen in onze stad, da’s 1 op 1.680 inwoners!


Bijschrift bij de foto: Elk jaar verschijnt er een boek van het Bureau Onderzoek en Statistiek. Dit jaar heet het ‘Amsterdam in cijfers 2012’en het telt maar liefst 592 pagina’s.