Amsterdam omsingeld 533

Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 31 oktober 2012
 

Ongeveer één jaar heeft de restauratie van een 17e-eeuws winkel-woonhuisje geduurd. Reden voor de hele monumentenwereld – ook wel monumentenmaffia genaamd – om bij de feestelijke oplevering op vrijdag 19 oktober jl. van de partij te zijn. Het gaat om – deze krant wijdde er vorige week al een leuk stuk aan – Raamsteeg 6, waar sinds 1922 een kapsalon was gevestigd, gerund door Jack en Rietje Duty. Na hun overlijden en een periode van verval – het pandje werd ook nog bewoond door krakers – kwam het monumentenhuisje, met de laat-18e-eeuwse gevel en een 19-eeuwse houten lijst, in 2010 in bezit van Stadsherstel Amsterdam N.V. 
De Raamsteeg is één van de steegjes die deel uitmaken van het middeleeuwse stadshart en stamt van voor de stadsuitleg uit 1613. De naam verwijst naar de lakenindustrie en de houten raamwerken waarop geverfde lakense stoffen werden gedroogd en opgerekt. Raamsteeg, Raamgracht en Raamstraat liggen weliswaar ver uit elkaar, maar hebben dezelfde oorsprong. 
Bij de aankoop heeft de Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam een speciale rol gespeeld. Toen het verwaarloosde pandje ook door monumentenzorg was opgegeven – het was in een te slechte staat en rijp voor de sloop – heeft deze vriendenclub in de bres gestaan voor behoud ervan. Een niet-besteed bedrag van € 150.000 om het 50-jarig bestaan van de restaurerende instelling Stadsherstel in 1996 mee te vieren – herbouw van de Haringpakkerstoren ging namelijk niet door – kon worden gebruikt om het monument aan te kopen.
Aanvankelijk vond Stadsherstel de vraagprijs te hoog, maar een ingestorte huizenmarkt en door de gemeente afgewezen nieuwbouwplannen hebben een handje geholpen. Het werd in 2010 voor € 320.000 aan Stadsherstel verkocht.
Door de geringe breedte van de Raamsteeg valt er niet veel te stutten en van het plaatsen van een steiger tijdens de restauratie kon dus geen sprake zijn. Vooral dankzij de voortvarende aanpak van architect Wolbert Vroom is het te danken dat de  oorspronkelijke  voorgevel en delen van het houten skelet toch overeind zijn gebleven. De restauratiekosten bedroegen € 450.000.
Twee bestuursleden van de vriendenclub hebben tijdens de oplevering twee stenen platen onthuld, die zijn aangebracht in het onderste deel van de gevel. In het linkerdeel staat “Van je Vrienden” gegraveerd en op het rechterdeel lezen we “moet je het hebben”. 
De spreuk doet raadselachtig aan, maar de chroniqueur van de historische winkelhuisjes en de lezer van deze column weten nu waarom deze spreuk zo’n dominante plek kreeg in de gerestaureerde gevel. Inderdaad, soms moet je het van je vrienden hebben!

Bijschrift bij de illustratie: Een impressie van de spreuk die onderaan de gevel van Raamsteeg 6 staat gebeiteld.