Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Thuis in d'Oude Stadt, aflevering 2
Gepubliceerd in de Binnenkrant, voorjaar 2018

Wat maakt d'Oude Stadt toch zo bijzonder? Zijn het de bomen langs de grachten, de bruggen, de collectie van 8.863 historische huizen of toch gewoon de grachten? Met het mes op de keel kiest ondergetekende voor de grachten en het water. Tenslotte zijn die onderdelen het meest karakteristieke onderdeel van de schoonheid van ons Amsterdam. Het water heeft hier een vergelijkbare functie als grote pleinen in steden als Parijs en Londen, namelijk het zorgt voor open ruimte en vrije zichtlijnen. De harmonieuze verhoudingen in de binnenstad komen dan ook alleen tot zijn recht als het water onaangetast blijft. Helaas werden eind negentiende eeuw niet alleen een groot aantal grachten gedempt, maar het water is bovendien lang gezien als een bouw- en woonlocatie. Over dit onderwerp was zelden sprake van een visie en de meeste beslissingen werden ad hoc genomen. Intussen wordt beseft dat het wateroppervlak van de binnenstad niet verder mag worden aangetast. Dus gaat de gemeente Amsterdam sinds een aantal jaren zuiniger om met het openbare water. Anders gezegd: er wordt gezorgd voor meer water. Een mooi voorbeeld is het destijds 'tijdelijk' aangelegde parkeerterrein voor touringcars in het Oosterdok tegenover het voormalig Scheepvaarthuis, het huidige Amrath Hotel. Een tijdje terug is die hele lap grond teruggegeven aan het Oosterdok. De kademuren zijn netjes aangeheeld en de historische bestrating van kasseien is er teruggebracht. Al met al is het wateroppervlak aanzienlijk groter geworden. Nog zo'n 'tijdelijk' geval was het parkeerterrein in het water van het Damrak, in gebruik door politiebureau Warmoesstraat. Met het vertrek van de dienders verloor het houten parkeerdek zijn bestaansrecht en is onlangs gelukkig weggehaald. Voor veel liefhebbers van de oude stad blijft terugbrengen van water een belangrijk actiepunt. Misschien niet altijd haalbaar, maar er zijn nog altijd een aantal gedempte grachten, waar het water zou kunnen worden teruggebracht. Het zou de beschadigde waterstructuur deels herstellen. Amsterdam zou de wereldpers halen als in een aantal gedempte grachten het water weer zou gaan kabbelen.

Bijschrift bij de foto: Het Damrak is een tijd lang ontsierd geweest door een parkeerdek voor politieauto's. Het is vrij recent weggehaald.