Amsterdam omsingeld 682

Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 13 januari 2016  
Mokum werd eens voorgesteld als een supermarkt met een veelzijdig aanbod. Een vergelijking met zo’n winkel is raak, maar voor het aan de man brengen van al die producten is wel een goede verkoopstrategie nodig. Ruim tien jaar geleden dook het begrip citymarketing op en in september 2004 werd door toenmalig wethouder Frits Huffnagel het motto ‘I Amsterdam’ gelanceerd. Naast de grachten en het culturele aanbod werd Amsterdam neergezet als kennisstad, zakenstad en de laatste jaren zelfs weer als woonstad. Het veelzijdige, dynamische en creatieve karakter moest worden onderstreept en zo werd Amsterdam tot een uitermate sterk merk gemaakt. Stadspromotie heeft de stad zonder twijfel veel opgeleverd. Burgemeester en wethouders kijken vermoedelijk handenwrijvend naar de opbrengst van dit ‘booming’ Amsterdam. Als vestigingsplaats blijkt Amsterdam steeds meer in trek bij buitenlandse bedrijven, het inwoneraantal neemt toe en, last but not least, toeristen stromen in grote getale toe. Economisch gezien legt het de stad geen windeieren. Nieuwe bedrijven bevorderen de werkgelegenheid, daarover zal geen mens klagen. Maar de keerzijde is dat de druk op de woningmarkt toeneemt en huizenprijzen stijgen. Een ander gevolg is de toeloop van toeristen en dagjesmensen op de oude stad; vermoedelijk zal die niet meer afnemen. Rolkoffers en bierfietsen staan inmiddels symbool voor de onplezierige kanten van Amsterdam als favoriet onder de stedentrips. Bouw van hotels en verschraling van het winkelaanbod gaan jammer genoeg verder. Met de huidige onvrede zit de gemeenteraad duidelijk in haar maag. Het motto ‘I Amsterdam’ was ook bedoeld om Amsterdammers meer te betrekken bij ontwikkelingen in hun stad. Dat lijkt de laatste jaren op de achtergrond te zijn geraakt en nu moet ze naar morrende (binnenstad)bewoners luisteren. Daarmee lijkt voorzichtig een start te zijn gemaakt, want bierfietsen wordt verbannen! Aardig gebaar, maar er zullen meer stevige keuzes gemaakt moeten worden om de oude stad niet te laten dichtslibben. Wat te denken van het auto- en parkeervrij maken, een hotelstop in het centrum of het aanpakken van fiets- en scooteroverlast? In het Parool ageerde een briefschrijfster onlangs tegen het horkerige gedrag van sommige Amsterdammers en pleitte voor een ‘We Amsterdam’. Als bestuur en inwoners dat ‘we’ nu eens breed oppakken, komen er vast veel goede initiatieven voor een stad in balans.  

Bijschrift:
De slogan ‘I Amsterdam’ is het product van een geslaagde stadspromotie.