Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 674
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 11 november 2015  

Het is niet voor het eerst dat in deze column wordt gemeld dat water het belangrijkste onderdeel is van de binnenstad. Vanaf het prille begin speelde water altijd een belangrijke rol. In de 19de eeuw werd helaas steeds vaker besloten om grachten dicht te gooien. Onderhoud, stank en de hang naar een modern uiterlijk waren gebruikte argumenten. Het massale protest tegen het plan om de Reguliersgracht te dempen geldt als een ommekeer in de strijd om het behoud van het stadsschoon. Dempen tast het oorspronkelijke beeld aan en leverde zelden een aantrekkelijk alternatief op. Bijna nooit was er sprake van een visie en de meeste beslissingen zijn destijds ad hoc genomen. Beetje dom, zou koningin Màxima hebben gezegd. Intussen hebben voor- en tegenstanders elkaar gevonden in het besef dat het wateroppervlak van de binnenstad niet verder mag worden aangetast. Waterbalans heet dat met een mooi woord. De chroniqueur van oud-Amsterdam zelf is niet tegen een vorm van musealisering van de oude stad: gedempte grachten opnieuw opengooien en het autoverkeer zoveel mogelijk terugdringen. Het motto voor de komende decennia zou de terugkeer naar Amsterdam als waterstad moeten zijn.
Een stap in de goede richting is het herstel van de oude, vertrouwde situatie bij het Centraal Station. Alweer een tijd geleden heeft het gemeentebestuur – het was een goed bewaard geheim - besloten om diverse, tijdelijke beslissingen ongedaan te maken om zodoende het topmonument Centraal Station weer in het water te zetten. Allerlei aanplempingen, een tijdelijk busstation en een keten met winkels werden weggehaald. De werkzaamheden – uitgevoerd door aannemer H. van Steenwijk, actief sinds 1831 -  zijn al in september gestart en vorderen gestaag. Ook het verderop gelegen parkeerterrein voor bussen wordt binnenkort opgedoekt, waarmee het Oosterdok aanmerkelijk vergroot wordt. Het unieke Centraal Station komt weer te staan op drie kunstmatige eilanden, zoals min of meer op de luchtfoto is te zien. Veel van dit soort beslissingen uit het verleden waren nattevingerwerk en daarvan kunnen er nog flink wat worden worden teruggedraaid. In het wonderschone Venetië wordt het water optimaal gebruikt. Wanneer krijgen we in Amsterdam personenvervoer over het water?

Bijschrift bij de foto: Op deze luchtfoto uit omstreeks 1925 is goed te zien dat het Centraal Station praktisch in het water ligt. Momenteel wordt hier het wateroppervlak vergroot.