Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 666
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 16 september 2015
 
De afgebeelde prentbriefkaart, verzonden op 13 april 1956, laat één van de dwarsgrachten in Amsterdam zien. De chroniqueur van deze werelderfgoedstad houdt van puzzels en de vraag is natuurlijk: welke gracht is hier afgebeeld? Deze dwarsgracht verbindt de Herengracht met de Lijnbaansgracht. Helaas zijn delen – de gracht begon oorspronkelijk bij de Reguliersbreestraat – in de 18de  eeuw gedempt voor wat nu het Rembrandtplein en Thorbeckeplein heet. In 1901 bedachten cultuurbarbaren een plan om  de gracht te dempen ten behoeve van de  tram. Voor het eerst kwamen burgers massaal in opstand tegen deze aantasting van het stadsschoon. Met succes! De geplande trambaan is uiteindelijk aangelegd in de parallel lopende Utrechtsestraat. Het protest markeert de herwaardering van het Amsterdams stadsbeeld. Met de oprichting van de Bond Heemschut in 1911 werd verzet tegen verder aantasting van het erfgoed geprofessionaliseerd en breidde zich zelfs landelijk uit. Gelukkig maar, want er was aan het eind van de 19de eeuw al genoeg schade aangericht door bijvoorbeeld het dempen van de Nieuwezijds Voorburgwal en Warmoesgracht. Cultuurbarbaren zijn intussen vervangen door monumentenzorgers en verdere aantasting van het sfeervolle grachtje is uitgesloten. Het was dan ook een symbolische daad om in 2006 op deze gracht als eerste te beginnen met het plaatsen van de nieuwe kroonlantaarns.
De  lezers met kennis van zaken  hebben het vast al geraden, want het gaat hier om de wonderschone Reguliersgracht. Door afwezigheid van auto’s op de foto oogt het uiterst pittoresk, maar wandelend over de sfeervolle gracht op een doordeweekse dag in 2015 valt op hoe verstild, bijna dorps en schilderachtig het nog steeds kan zijn. Een vergeten stukje Amsterdam? Een waterfiets met Japanners dobberde in het water en het stel keek de ogen uit. Uitgangspunt van de cursus ‘Amsterdamse grachtenhuizen’ is voor de chroniqueur van dit onderwerp  altijd geweest om Amsterdammers weer eens te herinneren aan de schoonheid van historisch Amsterdam. Lezers en lezeressen kunnen aan deze cursus deelnemen voor de speciale prijs van €40 voor vijf lezingen op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, te beginnen op 22 september 2015. Deze vijf  interactieve lezingen worden gegeven in de vroeg-17de-eeuwse Zuiderkerk

Bijschrift bij de illustratie: Op vijf dinsdagavonden, te weten 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober 2015 geeft de chroniqueur van oud - Amsterdam een cursus ‘Amsterdamse grachtenhuizen’.