Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 649
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 25 maart 2015  

De gemeente Amsterdam kent sinds twee jaar een nieuw eigen huis-aan-huisblad. De krant heet Amsterdam en het verschijnt 11 keer per jaar in een oplage van ± 460.000 exemplaren. Daar het een gemeentelijke informatiekrant is valt deze krant ook in brievenbussen met een nee nee sticker, omdat het dus om overheidsinformatie gaat. De 16 pagina’s tellende krant heeft geen reclame en advertenties. Uit onderzoek is gebleken dat ± 75% van de Amsterdammers deze krant leest en de gemiddelde waardering is een 7. Een vergelijkbare oplage kent het veelgelezen Stadsblad De Echo, die elke woensdag verschijnt in een oplage van ± 430.000 exemplaren. Deze krant kent nog steeds 10 edities. In het huis-aan-huisblad van de gemeente Amsterdam van 19 februari stond het bericht over de Landelijke Opschoondag, aanstaande zaterdag 28 maart 2015. Het leek de chroniqueur van het binnenstadsgebeuren wel een aardig idee om zelf met zijn mensen en zijn lezers en lezeressen iets te organiseren. Daarom stelt de chroniqueur van de grachten voor om op die bewuste zaterdag – het goede weer is al besteld voor die datum - om 10.30 uur te verzamelen op de Herenmarkt. Ook dames zijn van harte welkom. Iedereen neemt iets mee om schoon te maken. We beginnen op de heerlijke Herengracht aan de even kant. Aan het einde van de gracht  heeft iedereen een volle vuilniszak, die we vervolgens dumpen op de stoep van het stadhuis van de gemeente Amsterdam! U kunt zich – hoeft niet – opgeven bij de initiatiefnemer van deze ludieke actie de schrijver, vaste columnist van deze krant en monumentenzorger via onderstaand  e-mailadres. Na afloop gaan we met zijn allen lunchen bij café-restaurant De Jaren. De chroniqueur van de schoon te maken gracht hoopt u in goede gezondheid en in de juiste stemming en met de nodige schoonmaakmiddelen op de Herenmarkt te zien op zaterdag 28 maart 2015 om 10.30 uur.