Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 638
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo 24 december 2014  

Aan de Nieuwe Jonkerstraat en de Nieuwe Ridderstraat - in het hart van de Nieuwmarktbuurt of de Lastage - staat het gebouw waarin ooit de tandwielfabriek “Blom Tandwielen” was gevestigd. Lastig te vinden, maar beide straatjes gaan van de Geldersekade naar Montelbaanstraat en die loopt weer van Recht Boomssloot naar Oude Waal.
De ±1500 m2 grote bedrijfshal stond 17 jaar leeg tot voormalig eigenaar, woningcorporatie Ymere, het uiteindelijk voor € 930.000 doorverkocht aan Buro Amsterdam, dat als woningontwikkelaars hoofdzakelijk in de stad actief is. Wat zijn de plannen? Het zal de lezer niet verbazen dat zo’n oude fabriekshal zich goed leent om er (koop)woningen in te maken. Het hele complex staat al op 88 nieuwe palen waarop twaalf woningen zullen worden gerealiseerd. Gelukkig blijven de originele sheddaken – ook wel zaagdak genoemd, een dakvorm die vooral bij fabriekshallen werd toegepast -  gehandhaafd. De aannemer is hard aan het werk en zonder een al te strenge winter hoopt men op 1 maart 2015 klaar te zijn met één van de grootste bouwprojecten in de oude stad op dit moment.
Het herbestemmen van een in onbruik geraakt bedrijfspand zoals dit, past helemaal in deze tijd. De Lastage is altijd een dichtbebouwde buurt geweest en de structuur van smalle straten en ondiepe bouwblokken is niet echt wezenlijk veranderd. Misschien zijn er onder de lezers nog wel oud-medewerkers van de tandwielfabriek of heeft u als kind gespeeld in de straatjes van wat altijd een echte volksbuurt was? Weliswaar is er met de aanleg van de metro veel veranderd, maar haar Amsterdams karakter heeft deze buurt gelukkig niet verloren. Het toekomstige complex ligt een beetje verscholen in een niet al te drukke omgeving en om in de binnenstad op de begane grond een woning plus buitenruimte te kunnen bemachtigen is eigenlijk bijzonder.  

Bijschrift bij de illustratie:
Dit is een impressie van het wonen in de voormalige tandwielenfabriek Blom. Hier is de Nieuwe Jonkerstraat in beeld. In totaal komen er 12 woningen in.