Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 631
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 5 november 2014  

Voor een optimaal verblijfsklimaat in één van de jongste werelderfgoed steden van UNESCO is het van belang om een goede balans te blijven zoeken tussen de drie belangrijkste functies van dit unieke gebied. Er wordt in de oude stad gewoond, het aantal bewoners neemt toe, er wordt op grote schaal in dit gebied gewerkt en er wordt gerecreëerd. Vooral dat laatste begint een groot probleem te worden. Het aantal bezoekers, cq toeristen neemt constant toe. Het grote budget om de stad te promoten zou eigenlijk van tafel moeten, maar dit terzijde. De chroniqueur gaat nog meemaken dat in de oude stad er geen gaten in de bebouwing meer zijn; openliggende delen van de oude stad – een museumstuk van hoge waarde en gratis toegankelijk – zullen dan zijn gevuld. Een mooi voorbeeld van het volbouwen van één van die laatste gaten is een nieuwbouwproject in de Oudezijds Armsteeg. Het minimale - qua lengte en qua breedte – steegje loopt van Oudezijds Voorburgwal naar één van de oudste straten van de stad, te weten de Warmoesstraat. Komende van de kant van de Oudezijds Voorburgwal heeft het immer actieve Stadsherstel Amsterdam N.V. de zogenaamde KLM-huisjes gerealiseerd. Bent U al eens wezen kijken? Daartegenover in diezelfde steeg heeft het Leger des Heils - ruim 125 jaar actief en opgericht in 1867 – opdracht gegeven om een aardig nieuwbouwproject te realiseren, uiteraard uitgevoerd in baksteen. Dit symphatieke voorbeeld van binnenstads bouwen kent 36 woningen voor mensen die chronisch ziek zijn en voor dak- en thuislozen. Deze woonvoorzieningen worden betaald door de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het rechter deel van het wooncomplex – we praten over Oudezijds Armsteeg 19 – is sinds 3 oktober 2014 het Leger des Heilsmuseum. Het museum geeft een beeld van het moeilijke, maar heilzame werk van het Leger des Heils in een steeds woeligere wordende wereld. Het mini museum is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur, woensdags tot 14.30 uur.  

Bijschrift bij de foto: Het nieuwe museum in de Oudezijds Armsteeg is voor een deel gewijd aan het werk van majoor A.M. Bosshardt( 1913-2007).