Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 601
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 5 maart  2014    

Van een wandeling langs de grachten kan in de avonduren, wanneer er binnen licht brandt, een extra bekoring uitgaan. In veel gevallen word je een blik gegund op de inrichting, lambriseringen, authentieke plafonds, beschilderde behangsels  en andere ornamenten. Soms zijn het ook vele meters boeken die de wanden sieren. Zo belde uw chroniqueur van oud-Amsterdam onlangs aan op de Prinsengracht aan de overkant van zijn eigen geboorteplek - het uit 1903 daterende gebouw van de ziekenverpleging - dat tot de definitieve sluiting in de loop van dit jaar, dienst doet als dependance van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. De voorkamer in het grachtenpand bevat een bibliotheek van ruim honderd meter boeken. Grofweg geteld staan er zo’n 6000. Tot het plafond reiken de hoge kasten waar bovenop nog net plaats is voor een uitgebreide collectie KLM- huisjes. Nieuwsgierig gaan de ogen langs zo’n 45 meter fictie en 55 meter non-fictie. Volgens de bewoner, Theo Stokkink (72) bekend radio- en televisie programmamaker van weleer, hebben de informatieve boeken vooral te maken met onderwerpen waarover hij in zijn werkzame leven programma’s heeft gemaakt. Verrassend voor uw chroniqueur is ook de belangstelling voor de geschiedenis, het sociale leven en de architectuur van Amsterdam. Niet verwonderlijk dat we ons hier in het huis bevinden van de voorzitter van de enige stadspartij in de gemeenteraad, Red Amsterdam.   Uiteraard ontbreekt de Amsterdamse grachtengids niet in deze collectie. Uw chroniqueur leverde er in 1978 de summiere beschrijvingen voor. De circa 3000 minutieuze tekeningen van de onlangs overleden illustrator Tim Killiam zijn onovertroffen. ‘Hij was als één van de eerste leden van Red Amsterdam erg betrokken bij de partij’, aldus Theo Stokkink. ‘Red Amsterdam ziet de stad verslonzen, zowel te land als te water. De volte en drukte schreeuwen om herordening. De voordelen van het stadsleven worden overschaduwd door de nadelen, omdat de openbare ruimte steeds meer van niemand is in plaats van ons allemaal. Het restje rust en ruimte voor bewoners gaat verloren, de publieke ruimte verwordt tot een opslagplaats van verkeersmiddelen en drukt andere mogelijkheden weg. We moeten van Amsterdam weer die zeldzaam eigenzinnige, gezellige stad maken, er zuinig op zijn en de oude reputatie opvijzelen.’ Op 19 maart is het aan àlle Amsterdammers om hun stem te laten horen.  

Bijschrift bij de foto:
Behalve  bibliotheken voor eenieder  toegankelijk zijn er ook bibliotheken van particulieren. Op de Prinsengracht bevindt  zich een gigantische bibliotheek van Theo Stokkink (72), ooit het gezicht van de KRO/NOS.