Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 598
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo 12 februari  2014  

Opnieuw kwam de chroniqueur een bibliotheek op het spoor, waarvan hem het bestaan onbekend was. Vlak na de lawaaiige brug over de Nieuwe Herengracht is aan Plantage Middenlaan 2a het Hugo de Vriescentrum gevestigd in een deftig gebouw uit de vroege jaren van de vorige eeuw, dat tegen de Hortus Botanicus aan ligt. Hugo de Vries was een befaamd hoogleraar, die de universiteit er destijds toe zette een laboratorium te bouwen in de Hortus, waar veel medici en biologen les hebben gehad. In 1986 waren de studenten vertrokken naar andere locaties, de Hortus en het gebouw bleven verweesd achter. Er kwam een reddingsactie voor het behoud van de plantentuin plus het laboratorium en met moeite werd het benodigde geld bijeen gebracht. Het resultaat was wel dat de Hortus Botanicus werd gemoderniseerd en voor publiek toegankelijk werd. Bovendien werden in het voormalig laboratorium verschillende milieuorganisaties gehuisvest. Zo ook de Heimans en Thijsse Stichting, genoemd naar Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, twee Amsterdamse onderwijzers aan het eind van de 19e eeuw met grote belangstelling voor natuureducatie. De stichting beheert een bibliotheek van ruim 11.000 boeken met als doel het verzamelen van documentatie over Heimans en Thijsse, hun voorgangers en navolgers. Het is geen puur wetenschappelijke, maar een brede verzameling publicaties, bestemd voor iedereen, die belangstelling heeft voor de relatie tussen mens en natuur. Films, dia’s en persoonsarchieven maken er ook deel van uit. Veel komt uit nalatenschappen en wordt – als het past in de collectie – liefdevol opgenomen. In de hal vlak naast de ingang naar de bibliotheek met aan vier kanten gaanderijen staat nog een fraaie vitrinekast met glazen deuren, die stevig op slot zijn. De kast bevat een hele reeks ‘antieke’ boeken, destijds geschonken door de universiteit. Eén van de weinigen die weet waar de sleutel hangt is ‘krasse knar’ Jacques de Smidt, de 81-jarige bioloog die er vijf dagen in de week als vrijwilliger werkt. Op vrijdag is de sfeervolle gaanderijbibliotheek voor iedereen  zonder afspraak toegankelijk. Bezoekers kunnen dan grasduinen in de kast met dubbele exemplaren, gratis en voor niks. Jacques is dan wel zo slim om een potje op tafel te zetten voor een vrijwillige bijdrage!

Bijschrift bij foto:
Jacques de Smidt, de 81-jarige bioloog, die als vrijwilliger werkt in de bibliotheekzaal uit 1912 van de Heimans en Thijsse Stichting.