Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 594
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo 15 januari 2014  

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van Stichting Amsterdam 2013, mocht in het Parool van 3o december jl. melden dat het afgelopen jubeljaar de verwachtingen overtrof. Het aantal bezoekers wordt eind januari bekend gemaakt, maar zal vermoedelijk liggen rond de 15 miljoen. In ieder geval heeft het Rijksmuseum, dat na de jarenlange renovatie weer openging, al ruim twee miljoen bezoekers genoteerd! De stad werkt als een spons en bijna alles lijkt ‘booming’. Op 18 december 2013 vond de manifestatie ‘Balans voor de binnenstad’ plaats. Pakhuis de Zwijger was voor een avond omgebouwd tot dorpspraathuis. Centrale vraag was hoe het centrum een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Naast een groot aantal sprekers was iedereen die zich bij de binnenstad betrokken voelt van de partij. In 2001 was al eens onderzoek gedaan, nadat er signalen waren dat het leefklimaat in de binnenstad achteruitging door de toegenomen mobiliteit. In 2012 is het onderzoek opnieuw gedaan en de resultaten uit ‘Drukte in de binnenstad’ werden tijdens deze avond gebruikt als leidraad bij de discussie. In vergelijking met 2001 is er vanzelfsprekend veel veranderd. Winkeltijden zijn verruimd, er zijn meer activiteiten, meer toeristen en meer uitgaanspubliek. Amsterdam profileert zich als sterk merk en toename van bezoekers is een logisch gevolg, luidt de conclusie. Tijdens dezelfde avond werd ook het tweejaarlijkse Trendrapport 2012-2013 gepresenteerd. Hiermee houden bestuurders zicht op trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de balans tussen wonen, werken en recreëren in de binnenstad. Achterin worden verschillende trends genoemd. Eén ervan stelt de vraag of de binnenstad de plek is waar alles kan en mag? En ja, succes keert zich soms tegen je, want veel binnenstadbewoners ervaren steeds meer overlast. Kijk alleen al naar het verzet tegen nieuwe hotelplannen of discussies over sluitingstijden en terrasbeleid. Misschien is deze stad niet op zulke grote aantallen berekend en daar zal het wel op uitdraaien, moet altijd worden gezocht naar een evenwicht – het een ten koste van het ander. Deze polderhouding voorkomt waarschijnlijk ook dat de binnenstad een soort Venetië wordt. Als de stad ooit het uit de hand gelopen fietsprobleem kan oplossen, lukt het met de rest ook vast wel.              

Bijschrift bij de foto:
Omslag Trendrapport 2012-2013