Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 591
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 18 december 2013  

De invulling van veel publieke, met name historische, gebouwen verandert in de loop der jaren nogal eens. Mooi voorbeeld, hier onlangs beschreven, is Maison Descartes, Vijzelgracht 2-2a. Deze week bezocht de chroniqueur een pand uit 1617 aan de Herenmarkt 99. Ooit gebruikt als vleeshal en wachtruimte voor de schutterij werd het in 1623 hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie (WIC). Er werd in 1625 zelfs opdracht gegeven tot het bouwen van een fort op het eiland Manhattan! Het WIC vertrok in 1647 en maakte plaats voor een herberg, een wees- en bejaardenhuis en in 1954 voor een textielgroothandel. In 1975 brandde de kappen van het pand af en werd de Stichting West-Indisch Huis opgezet, die het initiatief nam tot een grootscheepse restauratie. De kosten bedroegen bijna 12 miljoen gulden en het heeft geduurd van 1978 tot 1981. De Compagniezaal is fraai nagebouwd en ook de reconstructie van de schouw, zoals deze er drie eeuwen geleden gestaan zou hebben, is bijzonder. Weliswaar dient het pand tegenwoordig als thuisbasis voor ‘a matter of Taste’ -  een bedrijf dat evenementen verzorgt en ook zalen op deze prachtige locatie aanbiedt - deel van het gebouw wordt verhuurd aan het John Adams Institute dat hier al sinds 1987 is gevestigd. De persoon John Adams (1735-1826) was een Amerikaans politicus die het tot president van Amerika heeft geschopt en 18 maanden op Keizersgracht 529 heeft gewoond. Reden van zijn verblijf was het zoeken van financiële steun voor de oorlog tegen oud-kolonisator, de Engelsen. Doelstelling van het John Adams Institute is het inzichtelijk maken van de Amerikaanse cultuur aan een Hollands publiek. Gemiddeld verzorgt deze culturele instelling 15 lezingen per jaar van Amerikaanse schrijvers, politici of wetenschappers. Tijdens die bijeenkomsten is er altijd veel discussie en debat. Verder zijn er cursussen en evenementen, gewijd aan de transatlantische culturele uitwisseling. Amerika heeft tenslotte ook Nederlandse wortels en dat komt samen in dit belangrijke monument in de geschiedenis van zowel Amsterdam als Nieuw Amsterdam, het huidige New York. Met de huisvesting van een Amerikaanse instelling in dit historische gebouw lijkt de cirkel rond. Op 7 januari 2014 ontvangt het John Adams Institute de schrijver Dan Brown. Voor zo’n publiekstrekker is deze voormalige vleeshal waarschijnlijk iets te klein!  

Bijschrift bij de foto:
Het West-Indisch Huis aan de Haarlemmerstraat huisvest onder meer het John Adams Institute.