Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 589
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 4 december 2013     

Prettig voordeel van de bezuinigingen bij het ministerie van Defensie is het feit dat het Marineterrein wordt overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Dit naast Kattenburg gelegen gebied is al sinds mensenheugenis eigendom van de marine. Sinds 1915 wordt het gebruikt als goederenopslag en opleidingscentrum. Van de oorspronkelijke bebouwing zijn er nog twee gebouwen over plus de historische toegangspoort aan de Kattenburgerstraat. Het westelijk deel van het complex is in 1962 gesloopt voor de aanleg van de IJtunnel. In 2011 werd het terrein te koop gezet en dit jaar werd bekend dat de marine zoetjes aan het etablissement gaat verlaten. Voor de periode tot en met 2017 is 11 miljoen beschikbaar voor de herontwikkeling van het terrein. Het feit dat dit best beveiligde stukje Nederland van veertien hectare vrijkomt, brengt heel wat opwinding in de stad teweeg. Daar is architectuurcentrum ARCAM op ingesprongen met de inrichting van een expositie dat een overzicht laat zien van ideeën van ontwerpers voor hergebruik van het terrein. Het door hen georganiseerde rondetafelgesprek wordt als het hart van deze expositie beschouwd. Genodigden bespraken met elkaar op 25 november jl. hoe zij de transformatie van dit unieke gebied midden in het centrum zien. Onlangs mocht dus de chroniqueur aanschuiven in een kleurrijk gezelschap van ruim 30 deelnemers. En wat leeft er dan zoal aan ideeën? Van alles en nog wat, zoals de ontwikkeling van een sportterrein, een wetenschapspark en zelfs een waterpark. De aanleg van een haven bij het Scheepvaartmuseum voor de collectie vaartuigen, inclusief terugkeer van de koningssloep, is ook voorgesteld. De chroniqueur zag een soort Piazzale Roma als mogelijkheid. Het Piazzala Roma is het laatste plein in wonderschoon Venetië dat nog per auto bereikbaar is. Het vervolg – verder de stad in – gaat per waterbus, gondel of gewoon te voet. Het in deze column eerder beschreven plan van lezer Cees van ’t Hof  - verplaatsing van molen de Otter, zodat ze weer kan draaien - lijkt op deze plek bijzonder geschikt. Er zal vast nog flink wat water door de Amstel stromen voordat Amsterdammers het met elkaar eens zijn over de definitieve invulling. Onder de lezers nog suggesties?     

Bijschrift bij de foto:
 Achter een min of meer gesloten muur  bevindt zich het laatste nog te ontwikkelen gebied in de binnenstad. Laten we hopen dat er geen hoogbouw komt op het Marine Etablissement.