Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 580
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 2 oktober 2013  

Terwijl politieke partijen zich buigen over de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van het komend jaar heeft de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnnenstad (VVAB) alvast een verkiezingsprogramma opgesteld. Ambitie als politieke partij heeft de VVAB niet, maar lobbyen kan deze onafhankelijke club des te beter. Met een ledental van meer dan 2500 – waaronder actieve leden van politieke partijen - heeft ze een behoorlijk draagvlak. Het is hier al vaker gezegd, de historische binnenstad van Amsterdam behoort tot één van de grootste en meest gave stadskernen van Europa. Niemand zal erop tegen zijn het ongeschonden aan een volgende generatie door te geven. Naast zorg voor monumenten, streeft de VVAB naar bescherming van het geheel van kaden, grachten, bruggen, straatmeubilair en groen. Zij pleit ook voor het behoud van de woon-werkfunctie in de binnenstad. Weliswaar behoort de chroniqueur tot de ‘rekkelijken’ onder de monumentenzorgers, maar hij is blij met deze lijst van aandachtspunten. Zo pleit VVAB voor het herstellen van een aantal oude wonden die zijn toegebracht aan de historische structuur van de oude stad zonder al te veel respect voor het karakter en de eigenheid ervan. Het zijn de Weesperstraat, mr. Visserplein en de snelweg langs de Haarlemmer Houttuinen en het viaduct over de Korte Prinsengracht. Fijntjes wijst de VVAB er op dat foute beslissingen alsnog kunnen worden teruggedraaid! Dan is er het water, dat een belangrijk deel van de stedenbouwkunige structuur van onze stad uitmaakt,en dat is als zodanig een blijvend punt van zorg. Voor monumentenliefhebbers geldt dan ook dat de grachten niet als bouwlocatie moeten worden gezien. Drijvende bungalows met betonnen bakken horen er niet in thuis en vervoer van personen en goederen over water kan meer worden bevorderd. Dit verkiezingsplan, bestemd voor de monumentenparagraaf van politieke partijen, bevat maar liefst 46 punten. Daarin is het fietsverkeer natuurlijk niet vergeten. Gepleit wordt voor minder geparkeerde auto’s en meer fietsparkeerplekken en ondergrondse stalling. Het in goede banen leiden van het fietsverkeer in onze stad met ‘monumentale’ omvang is geen kleinigheid. In de openbare ruimte tonen fietsers vaak weinig respect voor medegebruikers. Helaas kan de VVAB daar niet veel aan veranderen. Dat past misschien meer in de participatiemaatschappij van onze premier?    

Bijschrift bij de foto: 
Over de Korte Prinsengracht is een aantal decennia geleden een viaduct aangelegd om daar later een autobaan te realiseren. De autobaan is er nooit gekomen en het viaduct ontsierd dit stuk van de gracht. Kan deze ook gesloopt worden?