Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 573
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 14 augustus 2013

Tot zover is de zomer niet echt tegengevallen en dat is een mooie aanleiding om wat historische straten onder de aandacht te brengen. Als eerste een portret van de Bergstraat, die loopt van Singel naar Herengracht. De chroniqueur was er lang niet geweest, maar het straatje is er enorm op vooruit gegaan.
De straat bestond al onder die naam, voordat ze bij de vergroting van 1593 binnen de wal kwam te liggen. Vanaf 1633 stond er een huis met een gevelsteen waarop de berg Sinaï was afgebeeld. Er was een tijd dat van de 14 huizen – hoekhuizen niet meegeteld – de helft in gebruik was door prostituées. Het was de tijd dat John Irving de Bergstraat uitgebreid beschreef in zijn bestseller ‘Weduwe voor een jaar’. Nu is het straatje ‘schoongeveegd’ en de dames vertrokken. Het is zelfs geheel autovrij en parkeervrij gemaakt en door de gemeente is gezorgd voor bakken met beplanting. Actieve buurtbewoners zorgen voor het onderhoud. Wat zijn de verdere ontwikkelingen? Een kleine greep. De laatste prostitutiepanden, Bergstraat 2-4 worden opgeknapt in opdracht van Stadsherstel Amsterdam N.V. door architect Rappange & Partners. Het zijn twee identieke pandjes – elk ongeveer 2,70 meter breed – uit ± 1725 onder een dwarskap.
Op de plek van Bergstraat 6 was in 1955 een gat ontstaan, nu staat er een opmerkelijk nieuwbouwpand met een eigentijdse halsgevel. Het pand ernaast, Bergstraat 8, stamt eveneens uit ± 1725, heeft ook een halsgevel en is het enige huis in Amsterdam met een houten(!) gevelsteen. Daarop staat een, door schilder en uitvinder Jan van der Heyden ontwikkelde, brandspuit met wat historische pandjes – mogelijk de Koestraat, want daar heeft de goede man lang gewoond - op de achtergrond. Het enige koetshuis tenslotte, staat op nummer 12. Het hoorde vroeger bij het huis op Singel 146, net om de hoek. Het vroeg-18de-eeuwse stalgebouw is een combinatie van koets- en pakhuis. Het bezit een prachtige houten onderpui met twee grote houten deuren met roosters. Paarden treffen we hier natuurlijk niet meer aan en tegenwoordig is het in gebruik als woonhuis. Op een zonnige middag hangt er een prettig lome en kalme sfeer in het straatje, die weldadig aandoet. Als u toch in de buurt bent, is de Bergstraat zeker een bezoekje waard.  

Bijschrift bij de foto: 
Eén van de kleinste straatjes in oud-Amsterdam is de Bergstraat met slechts 14 huizen. Het straatje, enorm opgewaardeerd loopt van het Singel naar de Herengracht.