Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 567
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 3 juli 2013

In feite is er in de dwarsstraatjes, die we tegenwoordige kennen als de Negen Straatjes, in de loop der eeuwen niet zo veel veranderd. De stad barstte in de 17de eeuw uit haar voegen en was genoodzaakt uit te breiden. Rond de middeleeuwse kern ontstonden de drie hoofdgrachten en middels de dwarsstraatjes werden deze met elkaar verbonden. Uitstekende plek om geld te verdienen en dus niet zo vreemd dat er al van oudsher sprake was van handel en ambachtelijkheid. Leerlooien en huidenhandel voerden destijds de boventoon. De straatnamen herinneren er aan. Runstraat werd in het Engels eens vertaald als Cowstreet, maar dat is niet correct. Het gaat hier niet om een rund, maar om ‘runnen’ in de betekenis van leerlooien. Evenmin mag de Hartenstraat worden vertaald met Heartsstreet, want hart is een verouderde schrijfwijze van wat wij een hert noemen.
Op nummer 16 in bovengenoemde Hartenstraat was jarenlang de Vrijwilligerscentrale Amsterdam gevestigd. Veel woorden worden er in de vakliteratuur aan dit pand niet besteed: ‘halsgevel, tweede kwart 18de eeuw met een schelpversiering in de top’ en daar moet dit rijksmonument het mee doen. Het hoofdkantoor van de VCA is verhuisd naar de Geldersekade 101. In hun voormalige onderkomen vond intussen een flinke restauratie plaats. Het kreeg een nieuwe fundering en werd gemoderniseerd. Lang was onduidelijk aan wie het pand verhuurd zou worden, maar 23 april jl. bleek – voor de liefhebbers - ontwerper en stijlicoon Karl Lagerfeld er te zijn neergestreken. Het souterrain is dus ook als winkel ingericht en na deze opknapbeurt oogt de winkelruimte groter dan voorheen. Het is opmerkelijk hoe dit winkelgebied in relatief korte tijd is veranderd. Hoewel de oude ambachten en traditionele middenstand zijn verdwenen vormen wonen er belangrijke ingredienten van de Negen Straatjes. Daar is het recreëren aan toegevoegd, want er is een hoop te zien. Dat is wat de chroniqueur op zaterdag 6 juli gaat doen, rondkijken in de Negen Straatjes. De start van deze wandeling is onder de platanen op het Spui, kosten 10 euro. Opgave telefonisch, 020-6222213 of via e-mail, hanstulleners@zonnet.nl. Een wandeling door de Negen Straatjes met het accent – de lezer vermoedt het al – op de talrijke monumentale pandjes en wat er zoal over te vertellen is – en dat is meer dan u denkt!

Bijschrift bij de foto: In één van de Negen Straatjes is ontwerper en stijlicoon Karl Lagerfeld neergestreken. Zijn winkel is gevestig in de Hartenstraat 16.