Columns

Voor Stadsblad de Echo schreef Hans meer dan 10 jaar een wekelijkse column met als titel 'Amsterdam omsingeld'. Belangrijk voor een monumentenkenner als Hans is dat de feiten kloppen en dus werd het stuk altijd grondig herlezen voor het naar de redactie ging. Er zitten er een aantal tussen waar hij trots op is, zoals het stuk over het terugvinden van een marmeren fontein, die was verdwenen uit een huis aan het Singel. Het fonteintje bleek te zijn gekocht door een nietsvermoedende restaurateur. Na een oproep in ‘Amsterdam omsingeld’ kon het weer op zijn oorspronkelijke plek worden opgehangen. De samenwerking met Stadsblad de Echo werd helaas gestopt, maar een groot deel van de columns is hier terug te lezen. Eind 2017 is Hans gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Binnenkrant. Deze wijkkrant verschijnt vier maal per jaar en zijn column is getiteld ‘Thuis in d’Oude Stadt’.

Amsterdam omsingeld 549
Gepubliceerd in Stadsblad de Echo van 20 februari 2013

Vorige week had de chroniqueur van de grachtenmusea de stille hoop dat u als lezer op het idee zou zijn gekomen om naar Museum Van Loon te gaan.Er is op dit moment in het koetshuis van het museum namelijk een aardige tentoonstelling ingericht over de bouwmeester Adriaan Dortsman. Het is de moeite waard om daar toch even naar te gaan kijken. Uiteraard is er bij de tentoonstelling ook een boek verschenen, getiteld: Adriaan Dortsman - 1635-1682 - De Ideale Gracht. Het telt 64 pagina’s en bevat 58 afbeeldingen, meestal in kleur en is geschreven door Pieter Vlaardingerbroek, werkzaam bij het Bureau Monumenten & Archeologie. Ter sprake komen de volgende onderwerpen: Afkomst en opleiding; Adriaan Dorstman en Jan Six; Amsterdamse grachtenhuizen; Kerkelijke werken; Fortificatiewerken; Buitenplaatsen in Nederland en Zweden; Dortsman en zijn Amsterdamse navolgers; Rome als inspiratiebron en Museum Van Loon. Het laatste is uiteraard een ontwerp van deze bouwmeester. Afgesloten wordt met noten en colofon - er is geen register opgenomen. Toch nog een paar opmerkingen bij de uitgebreide inhoud. Jammer is dat Herengracht 502 door de auteur wordt toegeschreven aan Dortsman, terwijl het huidige pand toch echt uit ± 1791 dateert naar een ontwerp van Abraham van der Hart. De bewaard gebleven ontwerptekening hangt in de gang van de ambtswoning van de burgemeester. Keizersgracht 452 wordt ook toegeschreven aan Dortsman, maar dat ontwerp is van Cornelis Outshoorn en het dubbele huis dateert uit 1860-1861 - het is maar tweehonderd jaar later. Overigens komt het unieke 19e-eeuwse interieur in het boek niet voor.Op bladzijde 59 is een ontwerptekening opgenomen van vloeren van het Sixhuis, Herengracht 619. Onbegrijpelijk dat de door Dortsman zelf geschreven teksten op de unieke tekening niet te lezen zijn, er had op z'n minst een vertaling in het bijschrift moeten staan.Ondanks deze punten van kritiek is het een aantrekkelijke publicatie geworden en bovendien de eerste, gewijd aan deze tamelijk onbekende bouwmeester. In het museum aan Keizersgracht 672 ligt het te koop voor € 14,95.

Bijschrift bij de foto: Op het omslag staat een doorsnede van het Sixhuis, Herengracht 619. Eén van de bewaard gebleven klassieke huizen van bouwmeester Adriaan Dortsman.