AgendaWandelingen met journalist en monumentenkenner Hans Tulleners op zondag van 11-13 uur
Inlichtingen en opgave: 020-6222213/06-12552332 of per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop).

Wandeling
Langs de Groenburgwal
Zondag 22 augustus, 11-13 uur
Start: Nieuwmarkt bij de Waag
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De Groenburgwal ligt in de schaduw van de prachtige toren uit 1614 van de Zuiderkerk. Hier lagen lakenweverijen, waar de wol werd gewassen, gekaard en gesponnen, om er een lakense stof van te kunnen weven, die na het verven op houten raamwerken (de zogenaamde lakenramen) werd gespannen om te drogen en op te rekken. In het begin van de 17e eeuw werd de Amstel tussen Kloveniersburgwal en Groenburgwal aangeplempt. Rond die tijd ontstond ook de naam Groenburgwal; hier waren speciaal de groenververijen gevestigd.

Wandeling
Langs de Brouwersgracht
Zondag 29 augustus, 11-13 uur
Start: onder de Haarlemmerpoort, Haarlemmerplein
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De Brouwersgracht loopt van het Singel tot aan de Singelgracht. Het gedeelte tussen het Singel en de Herengracht dateert uit 1585. Het gedeelte dat daarop volgt is breder en dateert uit 1612 en volgende jaren. Vanaf het prille begin hebben er altijd veel pakhuizen gestaan. De gracht is genoemd naar de vele bierbrouwerijen, die hier ooit waren. De historische grachtenhuizen zijn nu bijna allemaal gerestaureerd.

Wandeling
Langs de Binnenkant Zondag 5 september, 11-13 uur
Start: I amsterdam Visitor Center (voormalig Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis) tegenover het Centraal Station
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De Binnenkant is een van de weinige plekken in de oude stad waar gracht en kades een andere naam hebben. De gracht heet Waalseilandsgracht. De kade aan de kant van de oude haven heet Binnenkant. Aan de overkant heet het eerste gedeelte Kromme Waal en vervolgens Oude Waal. Het werd aangeplempt in 1646. Een aantal van de historische huizen dateert nog uit de eerste periode, de zogenaamde eerste generatie.

Wandeling
Langs hofjes
Zondag 12 september, 11-13 uur
Start: Noordermarkt
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
Tussen 1600 en 1900 werden in de binnenstad 51 hofjes gesticht. Vandaag de dag zijn er nog 47 terug te vinden.Veelal vermogende echtparen zonder kinderen of alleenstaanden hebben deze vroege vorm van sociale woningbouw gerealiseerd. De meeste hofjes zijn opmerkelijk goed bewaard gebleven en worden nog veelal bewoond door bejaarde dames van onbesproken gedrag. Het aantal hofjes dat bewoond wordt door jongeren groeit. Nogal wat hofjes hebben fraaie regentenkamers of schuilkerkjes.

Wandeling
Langs de Reguliersgracht
Zondag 19 september, 11-13 uur
Start: Thorbeckeplein bij het beeld van Thorbecke
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De binnenstad is wel eens vergeleken met een spinnenweb. De dwarsstraatjes en dwarsgrachten tussen de hoofdgrachten spelen in die beeldvorming een belangrijke rol. De Reguliersgracht - bijna gedempt in 1901- is een van de beroemdste en mooiste dwarsgrachten. Een klein deel van deze gracht werd reeds in de 18e eeuw gedempt. Op deze zondag bewandelen we de hele gracht.

Wandeling
Langs veerhuizen
Zondag 26 september, 11-13 uur
Start: Herenmarkt
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
Een veerhuis is oorspronkelijk een café, waar kon worden gewacht om te worden overgezet met een veerboot. Veerhuizen waren vooral plaatsen waar schippers - gestaag innemend - al kletsend stonden te wachten op een volgende vracht of beurt. Een veerhuis - meestal 17de-eeuws - is dus een verzamelplaats voor (beurt)schippers annex stadsherberg, tolhuis of koffiehuis/café. Vandaag de dag zijn er in Amsterdam nog tien veerhuizen bewaard gebleven.

Wandeling
Langs de Leliegracht
Zondag 3 oktober, 11-13 uur
Start: Westermarkt
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De Leliegracht dateert uit 1612 en is een van de dwarsgrachten tussen de hoofdgrachten. Deze kleine gracht is in navolging van de Oude Leliestraat genoemd naar een huis \'In de Witte Lelye\' op het Singel. Het grachtje loopt van Herengracht tot Prinsengracht en telt slechts 59 huizen. De huizen zijn gebouwd op kleinere kavels dan op de hoofdgrachten. Bijna alle historische grachtenhuizen op dat intieme grachtje zijn gerestaureerd. Particulieren en restaurerende instellingen hebben hiervoor gezorgd.

Wandeling
Over de Westelijke eilanden
Zondag 10 oktober, 11-13 uur
Start: Haarlemmerpoort, HaarlemmerpleinStart: Westermarkt
Prijs: € 15 per wandeling (inclusief consumptie na afloop)
De drie kunstmatige eilanden in het westen van de oude stad zijn altijd een onderdeel geweest van de wereldberoemde grachtengordel uit 1612. De ruimtelijke structuur van deze eilanden is goed bewaard gebleven. Het is een buurt geweest van scheepswerven, pakhuizen en teertuinen. Dit \'dorp in de stad\' wordt vandaag de dag bewoond door o.a. spraakmakende kunstenaars die op de bres hebben gestaan om het Prinse-, het Bickers- en het Realeneiland in zijn historische gedaante te behouden.